Ledig stilling

keylogo
 
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige, opprettet av Det Hvite Bånd i 1960. Virksomheten bygger på et kristent livssyn. Institusjonen tilbyr døgnbehandling, og spesielle målgrupper er kvinner, par og personer med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten, og har avtale med Helse Sør-Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.
 

Vi søker

Miljøarbeider i turnus – 30% stilling fast

Tiltredelse snarest

 

Stillingen inneholder natt-, dag- og kveldsvakter med overvekt av nattevakter. 

Miljøarbeideren har en allsidig rolle ved institusjonen og omtales gjerne som et knutepunkt mellom pasientene og personalet for øvrig.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • Observasjon av pasientene
 • Deltagelse på tverrfaglige møter
 • Medisinutdeling
 • Miljøarbeid
 • Tett samarbeid med sykepleier/lege.
 • Urinprøvetaking, alkotester mm.
 • Brannansvar
 • Transport av pasienter (med institusjonens biler).

Som søkere ønsker vi fortrinnsvis helsefagarbeider.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ved sykepleierkonsulent Mari R. Frøslid på telefon 61112800.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 24.09.2020 til

 

Vi søker vikar for

Miljøarbeider i turnus – ca. 70% stilling

Vikariat i 6 mnd. fra 01.10.2020

 

Stillingen inneholder natt-, dag- og kveldsvakter. Arbeid hver 3. helg.

Miljøarbeideren har en allsidig rolle ved institusjonen og omtales gjerne som et knutepunkt mellom pasientene og personalet for øvrig.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • Observasjon av pasientene
 • Deltagelse på tverrfaglige møter
 • Medisinutdeling
 • Miljøarbeid
 • Tett samarbeid med sykepleier/lege.
 • Urinprøvetaking, alkotester mm.
 • Brannansvar
 • Transport av pasienter (med institusjonens biler).

Som søkere ønsker vi fortrinnsvis helsefagarbeider.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Lønns- og arbeidsvilkår etter overenskomst mellom VIRKE og organisasjonene. (Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten.) Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ved sykepleierkonsulent Mari R. Frøslid på telefon 61112800.

Søknad med CV og nødvendig dokumentasjon sendes innen 24.09.2020 til