Dialektisk atferdsterapi (DBT): Riisby tilbyr integrert behandling for voksne med samtidig rus- og psykisk lidelse. 

DBT er en kunnskapsbasert behandlingsmetode som bygger på flere teoretiske grunnlag. I DBT integreres kunnskap fra dialektisk og østlig filosofi med atferdsterapi, kognitiv terapi og læringspsykologi. Team-Riisby ble etablert i 2017 og består av 4 medlemmer med videreutdanning i DBT fra NSSF, UiO og BTECH, University of Washington. Vi tilbyr DBT-behandling i form av individualterapi og ferdighetstrening. Ferdighetstreningen inkluderer mindfulness, følelsesregulering, kriseferdigheter, mellommenneskelige relasjoner og ferdigheter som er spesifikke og eksplisitte behandlingselementer knyttet til rus- og avhengighetslidelser: Ferdigheter når krisen er avhengighet.

Vi har en DBT-gruppe, der 8-10 pasienter per gruppe kan være i DBT-behandling samtidig. Før oppstart gjøres det en vurdering om pasienten kan nyttiggjøre seg DBT-behandling ved Riisby. Vi tar inn nye pasienter i gruppene etter kartlegging og ved ledig kapasitet. De fleste pasienter som henvises til Riisby tilfredsstiller kriteriene for både rus/avhengighetslidelser og en eller flere andre psykiske lidelser, slik som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Eksklusjonskriterier: pasienter med psykoselidelser, psykisk utviklingshemming, alvorlig spiseforstyrrelse.