interior_03.jpg


Henvisning
Fastlege eller sosialkontor/NAV kan henvise til behandling ved Riisby behandlingssenter. Det er viktig at henvisningen inneholder navn på koordinator i pasientens hjemkommune. Alle med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, skal tilbys en koordinator. Henvisningen må gå via spesialisthelsetjenesten for å få vurdert pasientrettigheter og behandlingsfrist. Inntaket til avtaleplassene med Helse Sør-Øst ble tidligere koordinert ved Oslo Universitetssykehus HF Aker, KRA (Klinikk Rus og Avhengighet), men nå skal søknadene sendes direkte fra helseforetakene til Riisby.

Kartlegging
I søknaden om behandlingsplass ved Riisby Behandlingssenter, må det foreligge en basisutredning som må inneholde søkerens helsemessige status og behandlingsbehov. Vår inntakskonsulent (sykepleier med klinisk spesialkompetanse i psykiatri/rus) innhenter ofte noe mer detaljerte opplysninger om helse og medisinbruk, forbruk nå, søvnvansker, fungeringsevne i det daglige, eventuelle handikap etc.

Rushistorie og psykiatrisk behandlingshistorie må være kartlagt.

Informasjonssamtaler gjennomføres i enkelte tilfeller for å sikre at behandlingstilbudet er egnet for søker.

Kontaktinformasjon

Riisby Behandlingssenter
Nordsinni 356
2870 Dokka

Telefon: 61 11 28 00
Faks: 61 11 28 01
E-post: post@riisby.no

Værvarsel for Dokka

Søndagkl.15:00-18:0029°Lettskyet. Flau vind, 1 m/s fra Sørøst. 0 mm nedbør i døgnet

Nyttige linker

logo_pasientrettigheter
logo_pasientreiser